เกี่ยวกับเรา


ประเภทนิติบุคคล : บริษัท ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร พรีเมี่ยม พลัส จำกัด

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท : 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ
-  ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชี
-  การตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านบัญชี

  • "Enter your caption here"
  • "Enter your caption here" "Enter your caption here"